BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 587/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2001r.

 

w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie na renowację ołtarza głównego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. l ust. 2, art. 8a, art. 11 ust. l ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz. U. z 99 r. Nr 98 poz. 1150 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie kwotę dofinansowania w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięćtysięcyzłotych) na renowację ołtarza głównego. Prace renowacyjne będą zakończone do 31.12. 2001 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
W październiku 2000 roku Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Marii Magdaleny w Długiej Goślinie wystąpił o dofinansowanie renowacji ołtarza głównego. Kościół parafialny w Długiej Goślinie jest budowlą zabytkową z 1623 roku, o barokowym wystroju wnętrza. Obiekt ma wartość historyczną i kulturową. Jest jednym z nielicznych obiektów I połowy XVII wieku w Wielkopolsce. Pismem z dnia 31.05.2001 Ks. Proboszcz nadesłał aktualne zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie ołtarza głównego ważne do 31.12.2001 roku.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 20.06.2001 roku zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała udzielenia dofinansowania w wysokości 9.000 złotych.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wyżej wymienionej kwocie z działu budżetu -ochrona i konserwacja zabytków.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 09:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 09:40

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10001
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 10:05