BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 591/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2001r.w sprawie: przyznania dofinansowania na organizację III Dożynek Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 6 ust. 1 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91 poz. 578 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się dofinansowania gminie Kostrzyn Wlkp. w kwocie 15.000 (piętnaścictysięcyzłotych) na organizację III Dożynek Powiatu Poznańskiego w dniu 2 września 2001 r.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu -dział 750 (75095) administracji publicznej

§ 3. Przekazanie środków finansowych nastąpi wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Promocji i Rozwoju

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W organizację II Dożynek Powiatu Poznańskiego zaangażowała się społeczność lokalna oraz władzę gminy. Co roku impreza odbywa się w innej gminie powiatu poznańskiego a pozostałe gminy aktywnie ją wspierają, prezentując swoje walory i dokonania. Dożynki są okazją do wzajemnego poznania się mieszkańców poszczególnych gmin powiatu poznańskiego oraz nawiązywania współpracy w nowych dziedzinach. Jest to również okazja do prezentacji działań powiatu w dziedzinie kultury, pomocy społecznej i promocji zdrowia. Z powyższych względów podjęcie uchwały uważam za celowe.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-21 09:44

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 10033
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:20