BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 592/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2001r.w sprawie: udzielenia ulgi czynszowej firmie NZOZ ELLMED.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się ulgę w spłacie czynszu firmie NZOZ ELLMED z siedzibą w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10, REGON 630640565, NIP 779-103-07-44 reprezentowanej przez Panią ………………………*, zwanej dalej „Najemcą”.

§ 2. Wartość ulgi wynosi 29.253 zł (słownie dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote).

§ 3. Załącznik nr 1** określa harmonogram rozliczenia ulgi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu –Gabrieli Ozorowskiej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Celem uchwały jest udzielenie ulgi w spłacie czynszu dla Najemcy. W roku 2000 poniósł on wydatki inwestycyjne w kwocie 67.154,11 zł, które zostały zaliczone do wydatków zwiększających wartość nieruchomości.
Zarząd postanowił, aby uznać 50% ww. kwoty tj. 33.577 zł, od której odliczone zostałaby kwota 4.324 zł stanowiąca koszt wymiany 6 pionów centralnego ogrzewania.
Łączna kwota ulgi wynosi 29.253 zł i podlega odliczeniu w postaci umniejszenia czynszu jednakże nie w wysokości nie większej niż 50% miesięcznego czynszu w drodze aneksu do umowy najmu.
Harmonogram rozliczenia ulgi stanowi załącznik** do niniejszej umowy.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

**Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 07:58

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9976
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:06
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35