BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWALA Nr 597/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. za rok 2000.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" s.p.z.o.z. w Puszczykowie ul. Kraszewskiego 11 za okres od 1 stycznia 2000 do 31 grudnia 2000 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu - Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Wielospecjalistyczny Szpital "PUSZCZYKOWO" przedłożył sprawozdanie finansowe za rok 2000 wraz z opinią biegłego rewidenta, sporządzoną przez Centrum Biegłych Rewidentów C.B.R. Sp. z o.o. -firmę zatwierdzoną przez Zarząd Powiatu.
Według opinii biegłych sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Sprawozdanie jest zgodne ze statutem jednostki i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2000 r. W związku z powyższym organ założycielski powinien zatwierdzić sprawozdanie finansowe Szpitala za rok 2000 i uzasadnione jest podjęcie powyższej uchwały.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 08:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11175
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 10:27