BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 599/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2001r.


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli Domu Dziecka w Kórniku - Bninie ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z póź. zm.) w związku z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 56 poz. 357 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną, zwanej dalej "Komisją" dla Pani ……………….* oraz ……………* -nauczycieli z Domu Dziecka w Kórniku -Bninie - ubiegających się awans na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2. W skład Komisji wchodzą:
1. Gabriela Ozorowska -Przewodnicząca
2. Jerzy Noskowiak -dyrektor Domu Dziecka w Kórniku -Bninie
3. Eksperci z rekomendowanej listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
-Irena Chodoń,
-Stefania Misiorek,
-Beata Lewicka.

§ 3. Tryb działania Komisji określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 poz. 825)

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Gabrieli Ozorowskiej -członkowi Zarządu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W związku z wpłynięciem wniosków trzech nauczycieli Domu Dziecka w Kórniku ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego organ prowadzący placówkę jest zobowiązany powołać komisję egzaminacyjną.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi przewodniczący będący przedstawicielem organu prowadzącego placówkę, dyrektor placówki oraz trzech ekspertów z rekomendowanej listy prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowy tryb prac komisji określa akt prawny przywołany w § 3 niniejszej uchwały. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska


*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz. 1198)

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:39
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 08:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9813
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27