BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 605/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2001r.


w sprawie: udzielenia dotacji Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu Oddział w Poznaniu na uroczyste otwarcie Pierścienia Rowerowego wokół Poznania.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i uchwały Nr XIV /122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się, dotację Polskiemu Towarzystwu Turystyczno -Krajoznawczemu Oddział w Poznaniu w wysokości 1.500 zł (słownie: jedentysiącpięćsetzłotych), na organizację uroczystego otwarcia Pierścienia Rowerowego wokół Poznania.
2. Uroczyste otwarcie odbędzie się w dniu 8 lipca 2001 roku na terenie stadionu w Biedrusku.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w§ 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe przekazane będą z puli budżetu powiatu z działu 926 (92605) -sport.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
Polskie Towarzystwo Turystyczno -Krajoznawcze Oddział w Poznaniu, wystąpiło z wnioskiem o dotację na organizację uroczystego otwarcia Pierścienia Rowerowego wokół Poznania. Imprezie towarzyszyć będzie promocja Atlasu Rowerowego. Uroczyste otwarcie Pierścienia Rowerowego będzie imprezą promującą nowopowstałe szlaki rowerowe w promieniu 20 km od Poznania. Impreza odbędzie się na stadionie w Biedrusku w dniu 8 lipca br. W uroczystości wezmą udział członkowie Klubów Rowerowych i Stowarzyszeń z Wielkopolski. Całkowity koszt zadania wynosi 6.500 zł.
Proponuję podjęcie uchwały o przydzieleniu dotacji w kwocie 1.500 zł

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 08:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9665
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-11 09:23