BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 606/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 2 lipca 2001r.


w sprawie: przeznaczenia kwoty w wysokości 840 zł na refundację nagród rzeczowych dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

Na podstawie art. 4 ust 1, pkt 1 i 15, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przeznacza się kwotę 840 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych) na refundację kosztów zakupu nagród rzeczowych, w postaci plecaków szkolnych i akcesoriów rowerowych, dla uczestników Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego organizowanego w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym.
2. Współorganizatorem Turnieju jest Komenda Miejska Policji w Poznaniu.

§ 2. Środki finansowe określone w§ 1 będą stanowiły wydatki budżetu powiatu z działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się p. Pawłowi Kuroszowi (samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego)

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Finał Powiatowego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, zorganizowany przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, Polski Związek Motorowy i Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym, odbył się dnia 25 kwietnia 2001 r w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym. Turniej miał na celu spopularyzowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej o bezpieczeństwie ruchu drogowego wśród młodzieży gimnazjalnej.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przeznaczeniu środków finansowych w wysokości 840 zł na refundację kosztów zakupu nagród rzeczowych dla uczestników Turnieju.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 10:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-07-22 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11173
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-07-22 08:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-11-27 09:56