BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 609/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Domu Dziecka w Kobylnicy Panu Bogusławowi Balczyńskiemu.

Uchwała Nr 610 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 611/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Uchwała Nr 612/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji istniejącej dokumentacji technicznej szkoły średniej w Stęszewie.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty

Uchwała Nr 613/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
przyjęcia stanowiska Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie powrotu szkół leśnych i rolniczych do resortu ochrony środowiska i rolnictwa.

Uchwała Nr 614 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór doradcy prywatyzacyjnego Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo".

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr 615/2001

w sprawie:
wystąpienia do WOKISS w sprawie przygotowania wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego dot. niezgodności rozporządzenia w sprawie ryczałtów z ustawą, na podstawie, której to rozporządzenie zostało wydane

Uchwała Nr 616/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 9 lipca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Banery