BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 617/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 lipca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji operatu ewidencji gruntów w systemie E GB III oraz opracowanie numerycznej, obiektowej mapy katastralnej oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie GEO-INFO 2000 dla obrębu ewidencyjnego Trojanowo w gminie Murowana Goślina.

Uchwała Nr 618/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 lipca 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-remontowe przy remoncie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty

Uchwała Nr 619/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 lipca 2000r.

w sprawie:
zatwierdzenia aneksów do umów zawartych pomiędzy Powiatem Poznańskim, a Gminą Murowana Goślina na dzierżawę pomieszczeń w budynkach szkolnych.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 620/2001

w sprawie:
sfinansowania wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego likwidacji mogilnika w Wagowie.

Uchwała Nr 621/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 lipca 2001r.

w sprawie:
przekazania kwoty 500,- zł. dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Uchwała Nr 622/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 lipca 2001r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu.

Banery