BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 623/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2001 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Uchwała Nr 624/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2001r.

w sprawie:
ustalenia projektu założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002 oraz określenia materiałów stanowiących wnioski do projektu budżetu.

Uchwała Nr 625/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2001r.

w sprawie:
wprowadzenia zmian do dokumentacji przetargowej na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gmina Pobiedziska, powiat poznański zatwierdzonej Uchwałą Nr 596/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 2 lipca 2001 r.

Uchwała Nr 626/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 23 lipca 2001r.

w sprawie:
wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr 588/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2001r.

Banery