BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 623/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 lipca 2001r.w sprawie: zatwierdzenia podziału środków budżetowych na rok 2001 na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z 1998 r. z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i form współdziałania administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorów ofert, umów i sprawozdań z realizacji zadań pomocy społecznej (Dz. U. Nr 55 poz. 662) oraz Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXVIII/216/2001 z dnia 27 lutego 2001 w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Poznańskiego na rok 2001 Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się zestawienie podziału środków budżetowych na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej.
2. Listę podmiotów wraz z przyznaną kwotą dotacji zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi podstawę do zawierania umów dotacji z podmiotami wyszczególnionymi w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Pani Gabrieli Ozorowskiej.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Niniejsza uchwała stanowi zatwierdzenie podziału środków budżetowych dla podmiotów z sektora niepublicznego, którzy wzięli udział w przetargu na dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej.
Konkurs został ogłoszony uchwałą Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 547/2001 z dnia 21 maja,
2001 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego wnioski na realizację zadań powiatu poznańskiego w dziedzinie pomocy społecznej przez podmioty, którym proponuje się udzielenie dotacji.
Zespół Opiniujący w składzie:

-Gabriela Ozorowska -Przewodnicząca
-Elżbieta Bijaczewska -członek, przedstawiciel PCPR
-Leszek Praczyk -członek, przedstawiciel Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
-Maciej Matuszewski -członek, przedstawiciel komórki merytorycznej podmiotu
zlecającego zadania zaopiniował pozytywnie 7 wniosków wymienionych w załączniku do uchwały.
W związku z powyższym przyjęcie powyższej uchwały uważam za uzasadnione.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

Załącznik
Lista podmiotów wraz z przyznaną kwotą dotacji

Lp. Podmiot –wnioskodawca Zadania Kwota dotacji
1. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „PROMYK” z siedzibą w Komornikach Turnus rehabilitacyjny dla członków Stowarzyszenia 3 000,00 zł
2. Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym
z siedzibą w Pobiedziskach Program doskonalenia i rozwijania sprawności ruchowej i intelektualnej 5 000,00 zł
3. Komitet Ochrony Praw Dziecka z siedzibą w Poznaniu Realizacja projektu „Przeciw rozpaczy” 4 100,00 zł
4. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Poznaniu Stowarzyszenie ośrodka adopcyjnego 3 000,00 zł
5. Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa z siedzibą w Poznaniu Obóz dla młodzieży 900,00 zł
6. Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą w Poznaniu Wsparcie programów dotyczących poprawy sprawności intelektualnej i ruchowej osób starszych i niepełnosprawnych 2 000,00 zł
7. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski z siedzibą w Swarzędzu Dofinansowanie rehabilitacji i fizykoterapii 2 000,00 zł
Razem 20 000,00 zł

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:45
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-12 12:45

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4494
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 14:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40