BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 625/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 23 lipca 2001r.


w sprawie: wprowadzenia zmian do dokumentacji przetargowej na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gmina Pobiedziska, powiat poznański zatwierdzonej Uchwałą Nr 596/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 2 lipca 2001 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się:
1) wykreślić pkt. IX dotyczący wymagania wniesienia wadium;
2) wykreślić pkt. X dotyczący zabezpieczenia należytego wykonania umowy; odpowiednie zapisy umieścić w umowie;
3) wykreślić pkt. XV, gdyż w tym trybie nie wnosi się protestów i odwołań.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak


Uzasadnienie:
Z uwagi na to, iż jest to przetarg do 30.000 EURO w tym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązuje uproszczona procedura. W związku z tym odstępuje się od obowiązku wniesienia wadium, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W postępowaniu do 30.000 EURO nie wnosi się protestów i odwołań.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 11:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-12 12:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4507
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-25 14:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56