BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 627/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr 628/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu Pl. Niezłomnych 1.

Uchwała Nr 629 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 lipca 2001r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 630/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 31 lipca 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty w wysokości 2500 zł na zakup sprzętu sportowo- świetlicowego dla Ośrodka Szkolenia Policji w Poznaniu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 631/2001

w sprawie:
przekazania kwoty 30.000zł na zakup środków potrzebnych straży pożarnej i przekazania ich w formie darowizny na potrzeby komendy miejskiej straży pożarnej.

Banery