BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 627/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2001r.

 

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu i kierowników jednostek organizacyjnych w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły dwie oferty. Oferent nr 1 złożył ofertę rozbijając cenę na poszczególne badania, nie określił w formularzu ofertowym jednej ceny. Z uwagi na to komisja przetargowa nie mogła porównać w/w oferty z ofertą nr 2, która zawierała jedną cenę.
Komisja przetargowa postanowiła w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy o zamówieniach publicznych unieważnić przetarg, gdyż wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 12:43
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-12 12:57

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4838
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 08:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40