BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 628/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2001r.

 

w sprawie: Zatwierdzenia wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Swarzędzu Pl. Niezłomnych 1.

Na podstawie, art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: Zatwierdzić wybór firmy CIEPŁOWNIK sp. z o.o. z siedzibą w Plewiskach ul. Grunwaldzka 475, która zaoferowała realizację zadania za cenę 90.348,64 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście Ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji kotłowni w ZSO w Swarzędzu złożono 5 ofert. Ofertę nr 1 i 5 odrzucono, gdyż nie, spełniły one wymagań formalnych wymaganych przez zamawiającego.
Pozostałe oferty:

Nr oferty Nazwa Cena
-------------------------------------------------------------------------------------------
2. GRZESKOWIAK 83.632,30
3. CIEPŁOWNIK 90.348,64
4. PEC-REM 91.338,27
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ponieważ oferent nr 3 zaproponował prawie dwukrotnie dłuższą gwarancję niż najtańszy z oferentów, otrzymał maksymalną liczbę punktów za warunki gwarancji. Komisja przetargowa w oparciu o mierzalne kryteria wyboru wybrała ofertę nr 3.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 08:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4837
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 08:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40