BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 629 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 30 lipca 2001r.


w sprawie: unieważnienia przetargu na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póż. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę prawną Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 3 oferty. W ofertach 1 i 2 stwierdzono brak referencji, oprócz tego w ofercie nr 2 dwa brak było wykazu prac tożsamych z przedmiotem zamówienia. Wszystkie oferty cenowe przekroczyły zakładany próg 30.000 EURO. W związku z tym, że przetarg unieważniono w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy o zamówieniach publicznych - wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 12:44
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 08:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4890
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 08:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-13 13:50