BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 632/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie 
Uchwałę Nr 633/2001

w sprawie:
zmiany uchwały dot. ogłoszenia przetargu na remonty budowlano-remontowe przy remoncie sali gimnastycznej w LO w Kórniku (uchwała nr 618/2001 z 16 lipca 2001r.) - dotyczy rozszerzenia prac o roboty osuszeniowe murów.

Uchwała Nr 634/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji sanitariatów w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Uchwała Nr 635/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 sierpnia 2001r.
 

w sprawie: 
uchylenia uchwały Nr 600/2001 w sprawie zmiany umowy Nr OPI 3432/3/2001 o zarządzanie nieruchomością przy ul. Słowackiego.

Uchwała Nr 636/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zmiany Umowy OP I 3432/3/2001 o zarządzanie nieruchomością z dnia 30 marca 2001 roku zawartą pomiędzy Powiatem Poznańskim a Firmą zarządzającą "Lider".

Uchwała Nr 637/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 sierpnia 2001r.

w sprawie:
rozszerzenia zakresu remontu sanitariatów w Internacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mosinie.

Banery