BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 632/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 sierpnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy modernizacji skrzydła budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd zatwierdza: wybór Przedsiębiorstwa Budowlanego i Przetwórstwa Drzewnego Andrzej Keller z siedzibą w Dębno -Stęszew ul. Powstańców Wlkp. 32 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano- remontowych przy modernizacji skrzydła w budynku Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Owińskach za cenę 87 732,07 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Specjaliście ds. Inwestycji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 8 ofert:

Lp. Nazwa firmy Cena brutto
------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Przedsiębiorstwo Budowlane i Przetwórstwa 87 732,07
Drzewnego Andrzej Keller Dębno-Stęszew
ul. Powstańców Wlkp. 32
2. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo PREBUD, 126 260,00
Poznań ul. Sarmacka 7
3. LEGE ART., Poznań ul. Gorzysława 27 122 685,14
4. Zakład Ogólnobudowlany NAD S T AGA, Oborniki, 107 000,00
ul. Czarnkowska 43
5. Zakład Remontowo Produkcyjny Budownictwa Jan 100 569,97
Popławski, Poznań Rodawska 32 a
6. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo -Produkcyjne 130 943,51
AMIX
7. POSBAU S.A. Budownictwo Uprzemysłowione 105 742,32
Poznań ul. Żmigrodzka 41
8. Zakład Ogólnobudowlany Stanisław Szczęsny, 103 180,91
Robakowo ul. Szkolna 21
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jedną ofertę odrzucono z uwagi na to, że oferent nie złożył wymaganego w specyfikacji zaświadczenia z ZUS -u o nie zaleganiu z składkami na ubezpieczenie społeczne.
Najkorzystniejszą ofertę w ogólnym bilansie punktowym złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane i Przetwórstwa Drzewnego Andrzej Keller z siedzibą Dębno-Stęszew.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 08:34

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6140
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35