BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 638/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Uchwała Nr 639/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Wrzesińskim

Uchwała Nr 640/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. za lata 2000 oraz 2001.

Uchwała Nr 641/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
uznania Zespołu Przychodni Specjalistycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za zlikwidowany.

Uchwała Nr 642/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy -filia w Poznaniu ul. Rubież 20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 643/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 13 sierpnia 2001r.

w sprawie:
plakietek samoprzylepnych i ulotek informacyjnych.

Banery