BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 639/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2001r.


w sprawie: wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg powiatowych w Powiecie Wrzesińskim

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91 poz. 578/ w związku z art. 6a ust 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych / Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz. 60 ze zmianami /, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opiniuje się pozytywnie projektowaną kategorię dróg powiatowych Powiatu Wrzesińskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W dniu 19 czerwca 2001 r. ze Starostwa Powiatowego we Wrześni wpłynął wniosek do Zarządu Powiatu Poznańskiego o zaopiniowanie projektowanej kategorii dróg powiatowych. Zgodnie z art. 6a ust 2 ustawy o drogach publicznych Zarząd Powiatu zalicza drogi do kategorii dróg powiatowych w drodze uchwały w porozumieniu z Marszałkiem Województwa i po zasięgnięciu opinii zarządów gmin i zarządów powiatów sąsiadujących. W związku z tym przedkłada się Zarządowi Powiatu Poznańskiego niniejszy projekt uchwały do uchwalenia.

Wicestrosta
Jan Grabkowski
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 09:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5920
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 12:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 09:45