BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 640/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2001r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. za lata 2000 oraz 2001.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Zespołu Przychodni Specjalistycznych s.p.z.o.z. w Poznaniu, ul. Słowackiego 8/10 za okresy:
a) od 1 stycznia 2000 r. do 19 września 2000 r.
b) od 20 września 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. oraz
c) od 1 stycznia 2001 r. do 31 maja 2001 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się członkowi Zarządu- Gabrieli Ozorowskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Przedmiotem niniejszej uchwały jest zatwierdzenie przez organ założycielski sprawozdań finansowych Zespołu Przychodni Specjalistycznych (ZPS) za trzy okresy:
-od 1.01.2000 do 19.09.2000 -tj. w okresie przed postawieniem ZPS w stan likwidacji;
-od 20.09.2000 do 31.12.2000- tj. od dnia otwarcia likwidacji do końca roku obrotowego;
-od 1.01.2001 do 31.05.2001- tj. od początku następnego roku obrotowego do dnia zamknięcia likwidacji.
Według opinii biegłych rewidentów sprawozdania finansowe zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, na podstawie prawidłowo sporządzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdania przedstawiają rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za badane okresy.
W związku z powyższym organ założycielski powinien zatwierdzić sprawozdania finansowe ZPS za ww. okresy i uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

Członek Zarządu
Gabriela Ozorowska
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 09:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5888
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 12:00
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40