BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 643/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 sierpnia 2001r.

 

w sprawie: plakietek samoprzylepnych i ulotek informacyjnych.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 88j ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994r. Nr 49 poz. 196 z późn. zmianami) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się:
1) zlecić wykonanie 1300 szt. plakietek samoprzylepnych na pojemniki do segregacji odpadów;
2) zlecić wykonanie 75 000 szt. ulotek informacyjnych o powiatowym systemie zbiórki
surowców wtórnych.
3) zlecić Poczcie Polskiej rozprowadzenie wymienionych ulotek informacyjnych do wszystkich gospodarstw domowych w powiecie poznańskim.

§ 2. Koszty działań wymienionych w § 1 postanawia się pokryć z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska, w kwotach: 10 000 zł na zakup plakietek i ulotek oraz 4 500 zł na rozprowadzenie ulotek.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Komisja Ochrony Środowiska zaproponowała rozszerzenie systemu zbiórki segregowanych odpadów o zbiórkę puszek aluminiowych. Puszki aluminiowe można byłoby zbierać wspólnie z tworzywami sztucznymi w żółtych pojemnikach. Proponuje się umieścić na tych pojemnikach etykietki samoprzylepne o treści wskazującej na możliwość wrzucania do nich puszek aluminiowych.
Firma Rethmann-Sanitech Poznań Sp. z o.o., odbierająca segregowane odpady, wstępnie zaakceptowała wyżej opisane rozwiązanie.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-18 13:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 09:21

« wstecz

Banery