BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała nr 184/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 37/2003 z dnia 20.01 .2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2003 rok.

Uchwała Nr 185 /2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 czerwca 2003 roku

  w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: - wykonanie audytu energetycznego dla Budynku Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy. - wykonanie projektu budowlanego dla niezbędnych prac wynikających z audytu energetycznego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami PIP, Sanepid i Straż Pożarna. - wykonanie kosztorysów inwestorskiego i nakładczych dla prac objętych powyższymi projektami.

Uchwała Nr 186/2003
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 16 czerwca 2003r.

Upoważnia się Starostę Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie dotyczącym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Banery