BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 645/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zakupu map Województwa Wielkopolskiego

Uchwała Nr 646/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 sierpnia 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2001 rok.

Uchwała Nr 647/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 20 sierpnia 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-remontowe przy remoncie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.

Banery