BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 646/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego na 2001 rok.

Na podstawie art. 28b i art. 127, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz § 68 ust. 1 i 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan kontroli zewnętrznej jednostek organizacyjnych Powiatu Poznańskiego w 2001 roku stanowiący załącznik* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się p. Mariuszowi Strzyżewskiemu - inspektorowi w Referacie ds. Jakości Pracy Wydziału Organizacyjno-Prawnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Znowelizowane z dniem 1 stycznia 2001r. art. 28b i art. 127 z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) nakładają na zarząd jednostki samorządu terytorialnego sprawujący nadzór nad jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego konieczność kontroli realizacji przez kierowników tychże jednostek obowiązku określonego w art. 28a ust. 2 cyt. ustawy. Przepis ten określa obowiązki kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi, polegające na ustaleniu:
- procedur kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych, w tym zgodności z planem finansowym,
- zasad wstępnej oceny celowości wydatków ponoszonych w związku z realizacją zadań, w tym wydatków na koszty funkcjonowania jednostki,
- sposobu wykorzystania wyników w/w kontroli i oceny.
Kontroli ze strony zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawującego nadzór nad jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego podlega w każdym roku, co najmniej 5% wydatków podległych jednostek organizacyjnych (art. 127 ust. 3 cyt. ustawy).
W związku z koniecznością realizacji wyżej powołanych przepisów, Zarządu Powiatu Poznańskiego proponuje przeprowadzenie w 2001 roku kontroli zewnętrznych w podległych jednostek organizacyjnych wg zapisów przedstawionych w projekcie niniejszej uchwały.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

* Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-22 12:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 11:09

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3991
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 11:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40