BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 647/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 20 sierpnia 2001r.


w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-remontowe przy remoncie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlano-remontowe przy remoncie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku w oparciu o art. 27 b ust. 1 pkt. 4 ustawy o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Referatu Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W art. 27 b ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych enumeratywnie wyszczególnia przypadki, w których zamówienie publiczne unieważnia się.
Ust. 1 pkt. 4 niniejszego artykułu stwierdza, iż przetarg unieważnia się, gdy:
"zamawiający nie dopełnił obowiązku zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub określił przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z zasadami określonymi w ustawie albo postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy"
Zawarcie ważnej umowy stało się niemożliwe, ponieważ załączone do dokumentacji przetargowej przedmiary robót nie zawierają pełnego zakresu prac określonego w Projekcie budowlanym prze budowy sali gimnastycznej przy L.O. w Kórniku.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:29
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 12:15

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4150
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 11:09
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22