BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 648/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
udzielenia kwoty dofinansowania Parafii p. w. św. Idziego w Modrzu na renowację zabytkowych witraży w Kościele Parafialnym

Uchwała Nr 649/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Gminie Pobiedziska kotła gazowego grzewczego usytuowane w budynku na nieruchomości w Biskupicach przy ul. Dworcowej 3.

Uchwała Nr 650/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Gminie Stęszew układu rozdzielczego energii cieplnej usytuowanego w budynku na nieruchomości w Stęszewie Rynek.

Uchwała Nr 651/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania Gminie Dopiewo; -kotła grzewczego gazowego GK 0,3/75 z wyposażeniem; -kotła grzewczego gazowego GK 0,3/52 z wyposażeniem; -ogrzewacza wody 40x2 o mocy 120 KW z wyposażeniem; usytuowane w budynku na nieruchomości przy ul. Konarzewskiej 8.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę Nr 652/2001

w sprawie:
rozszerzenia zakresu remontu budynku OSW w Owińskach o dokonanie remontu części dachu - jako roboty dodatkowe.

Uchwała Nr 653/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych.

Uchwała Nr 654/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-remontowych przy remoncie sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 655/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 sierpnia 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Zarządowi Powiatowemu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu na organizacje III Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych "Golęczewo 2001".

Banery