BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr  648/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2001r.


w sprawie: udzielenia kwoty dofinansowania Parafii p. w. św. Idziego w Modrzu na renowację zabytkowych witraży w Kościele Parafialnym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 7, art. 6 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 2, art. 8a, art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (tj. Dz. U. z 99 r. Nr 98 poz. 1150 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Idziego w Modrzu kwotę dofinansowania w wysokości 2.000 zł (słownie: dwatysiącezłotych) na renowację zabytkowych witraży przedstawiających sceny Zwiastowania i Koronacji Marii pochodzące z lat 30. XX w. Prace renowacyjne będą zakończone do końca września 2001 roku.

§  2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dofinansowania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Idziego w Modrzu wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie renowacji witraży przedstawiających sceny Zwiastowania i Koronacji Marii.
Oszklenie witrażowe pochodzące z lat 30. XX w. zastąpią witraże wykonane wg projektu i w pracowni p. Waldemara Walkowiaka, pod nadzorem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.
Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki na posiedzeniu w dniu 20.06.2001 roku zaopiniowała wniosek pozytywnie i zaproponowała udzielenia dofinansowania w wysokości 2.000 zł.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dofinansowania w wyżej wymienionej kwocie z działu budżetu -ochrona i konserwacja zabytków.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 12:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7207
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 13:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21