BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 651/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2001r.


w sprawie: nieodpłatnego przekazania Gminie Dopiewo; -kotła grzewczego gazowego GK 0,3/75 z wyposażeniem; -kotła grzewczego gazowego GK 0,3/52 z wyposażeniem; -ogrzewacza wody 40x2 o mocy 120 KW z wyposażeniem; usytuowane w budynku na nieruchomości przy ul. Konarzewskiej 8.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia przekazać nieodpłatnie Gminie Dopiewo:
-kocioł grzewczy gazowy GK 0,3/75 z wyposażeniem;
-kocioł grzewczy gazowy GK 0,3/52 z wyposażeniem;
-ogrzewacz wody 40x2 o mocy 120 KW
z wyposażeniem usytuowane w budynku na nieruchomości przy ul. Konarzewskiej 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Finansów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Gabriela Ozorowska
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu Poznańskiego zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym postanawia przekazać nieodpłatnie Gminie Dopiewo:
1. Kocioł grzewczy gazowy GK 0,3/75 z wyposażeniem;
2. 2. Kocioł grzewczy gazowy GK 0,3/52 z wyposażeniem;
3. Ogrzewacz wody 40 x 2 o mocy 120 KW z wyposażeniem
usytuowane w budynku na nieruchomości przy ul. Konarzewskiej 8.

Ww. urządzenia stanowią przynależności (wyposażenie) budynku Ośrodka Zdrowia w Dopiewie. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania tego Ośrodka, stąd zasadnym jest, aby zarówno budynek, jak i urządzenia miały jednego właściciela, czyli Gminę Dopiewo. W związku z powyższym stanem faktycznym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-13 12:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7205
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-13 13:30
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21