BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 660/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.

 


w sprawie: zakupu pojemników do zbiórki surowców wtórnych w powiecie poznańskim.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 88j ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zmianami) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się:
1) zakupić dla Miasta i Gminy Kostrzyn 1 komplet ( 4 szt.) pojemników do zbiórki surowców wtórnych;
2) zakupić na potrzeby Miasta i Gminy Buk 6 szt. pojemników do zbiórki surowców wtórnych w tym 5 szt. o pojemności 1,5 m³ i 1 szt. o pojemności 3 m³.

§ 2. Koszty zakupów wymienionych w § 1 w wysokości do 10.000 zł postanawia się pokryć ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Burmistrz Kostrzyna Wlkp. zwrócił się do Zarządu powiatu poznańskiego z prośbą o zakup 1 kpl. pojemników na odpady komunalne, które ustawione będą na stadionie miejskim. Również burmistrz Buku zgłosił potrzebę ustawienia pojemników przy osiedlach mieszkaniowych oraz uzupełnienie 2-ch zniszczonych pojemników na plastik i makulaturę.
Komisja Ochrony Środowiska zaopiniowała te wnioski pozytywnie, dlatego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:26

« wstecz

Banery