BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 661 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gm. Pobiedziska, powiat poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. I Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd postanawia zatwierdzić wybór Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. ul. Wierzbowa 15 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gm. Pobiedziska, powiat poznański, które zaoferowało realizację zadania za cenę 9.000 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przeglądu ekologicznego mogilnika zlokalizowanego w Wagowie, gm. Pobiedziska, powiat poznański prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 4 oferty. Ofertę nr 3 odrzucono, ponieważ nie spełniła wymagań formalnych zawartych w dokumentacji przetargowej. Ceny złożonych ofert:

Nr Nazwa oferenta Cena (brutto)

1. PROTE 35..370,00
ul. Wieniawskiego 5/9 Poznań

2. GEOKOM sp. z o.o. 13.665,00
ul. Piątkowska 87 A Poznań

3. PROXIMA S.A 9.000,00
ul. Wierzbowa 15 Wrocław

Najkorzystniejszą ofertę w ogólnym bilansie punktowym złożyła firma PROXIMA S.A.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:57
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:33

« wstecz

Banery