BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 662/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.w sprawie: określenia wysokości stawek odpłatności za kursy w ODZ Mosina.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki odpłatności za odbyte kursy z dokształcania zawodowego, organizowane przez Ośrodek Dokształcania Zawodowego w Mosinie:
a) dla kursów trwających 6 tygodni ( I stopnia) -373 zł
b) dla kursów trwających 8 tygodni ( II stopnia) -498 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Koszty kursów w ODZ Mosina na rok szkolny 200l/ 2002 określone na podstawie wyliczenia dokonanego przez księgowego szkoły, z uwzględnieniem wydłużenia czasu trwania kursów IIº do 8 tygodni (dotychczas trwały 6 tygodni) oraz planowanych podwyżek płac nauczycieli, wzrostu kosztów stałych związanych z inflacją. W roku ubiegłym koszt kursu zarówno Iº jak i IIº wynosił 348,- zł (trwały 6 tygodni).

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:37

« wstecz

Banery