BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 664/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 września 2001r.

 


w sprawie: zmiany uchwały Nr 643/2001 z dnia 13 sierpnia 2001 r., w sprawie plakietek samoprzylepnych i ulotek informacyjnych.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 88j ustawy z dnia 3 I stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 z późn. zmianami) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. W § 2 wymienionej uchwały kwotę 4.500 zł zmienia się na kwotę 7.900 zł.

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
zmiana uchwały Nr 643/2001 odnosząca się do wysokości kosztów rozprowadzenia ulotek z 4.500 zł. na 7.900 zł związana jest ze zmianą stanowiska Poczty Polskiej, co do wysokości zapłaty za wymienioną usługę. Dostarczenie 1 ulotki kosztować będzie 0.105 zł.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 12:59
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:43

« wstecz

Banery