BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYCIĄG


PROTOKÓŁ Nr 181/2001
Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
w dniu 3 września 2001r.W posiedzeniu uczestniczyli:
Starosta - p. Ryszard Pomin
Wicestarosta - p. Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- p. Jerzy Lechnerowski
- p. Marek Woźniak


Zarząd Powiatu Poznańskiego podjął przy 3 głosach za, 0-przeciw, 1 wstrzymującym UCHWAŁĘ NR 666/2001 w sprawie przyznania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zarząd postanowił przyznać firmie PPHU Zmechanizowane Roboty Ziemne – Transport Mieczysław Czajka Puszczykowo dotacje w wysokości 30% kosztów ogólnych, nie więcej jednak niż 87.000zł na dofinansowanie zakupu i montażu kruszarki odpadów mineralnych, warunkowanej m.in. 3-letnia działalnością i zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.


 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 13:00
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 08:48

« wstecz

Banery