BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 667/ 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 września 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu sali gimnastycznej w L.O. w Kórniku.

Uchwała Nr 668/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 września 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu sezon grzewczy 2001/2002.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 669/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 września 2001r.

w sprawie:
pokrycia części wydatków poniesionych przez Drukarnię i Księgarnię św. Wojciecha sp. z o.o. w Poznaniu na organizację imprezy profilaktycznej "Bezpieczne ulice -Bezpieczna droga do szkoły".

Uchwała Nr 670/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 września 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego nr 609/2001 z dnia 9 lipca 2001 r.

Banery