BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 671/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 września 2001r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych.

Uchwała Nr 672/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 września 2001r.

w sprawie:
współfinansowania działalności Powiatowej Dziecięcej Kapeli Dudziarskiej w Stęszewie.

Uchwała Nr 673/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 września 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Jackowskiego 18/20.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Banery