BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWALA Nr 675/2001
ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 26 września 2001r.


w sprawie: zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001.

Na podstawie: art. 126 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się układ wykonawczy dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2001 zgodnie z załącznikami:
nr 1* dla dochodów budżetu i nr 2* dla wydatków budżetu.

§ 2. Wykonanie powierza się Zarządowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do budżetu na rok 2001.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

*Załączniki do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-22 13:50
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-16 14:58

« wstecz

Banery