BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 677/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 1 października 2001r.

 

w sprawie: zatwierdzenia kwot przeznaczonych na sfinansowanie pomocy materialnej dla uczniów z terenów wiejskich uczących się w szkołach prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyznaje się szkołom średnim prowadzonym lub dotowanym przez Powiat Poznański kwoty przeznaczone na stypendia socjalne na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawane uczniom pochodzącym z terenów wiejskich, uczących się w szkołach średnich kończących się maturą, zgodnie z podziałem określonym w załączniku nr 1* do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Powiat Poznański otrzymał w ramach rządowej rezerwy celowej w ramach " Paktu dla rolnictwa i obszarów wiejskich " -Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Młodzieży Wiejskiej, kwotę łącznie 280 200 zł. Kwotę tę należało podzielić pomiędzy te szkoły publiczne i niepubliczne, w których nauka kończy się maturą. Przy podziale środków kierowano się kryteriami: ilością uczniów ze środowiska wiejskiego uczących się w poszczególnych placówkach, ilością uczniów z internatu, ilością uczniów dojeżdżających, ilością uczniów zamieszkałych w danej miejscowości, tak, aby koszty kształcenia ponoszone przez poszczególne grupy uczniów
były zbliżone.

Członek Zarządu
Jerzy Lechnerowski

*Załącznik do wglądu w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

drukuj ()

  • opublikował: Magdalena Krygier
    data publikacji: 2003-07-22 13:54
  • zmodyfikował: Magdalena Krygier
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 12:48

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4926
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-17 12:57
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-04-19 14:15