BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 682/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2001r.

w sprawie:
unieważnienia przetargu na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 683/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2001r.

 w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 684/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2001r.

 w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej związanej z przełączeniem mediów dla segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2. Dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 685/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2001r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji kotłowni węglowej na gazową w ZSOiZ w Rokietnicy -filia w Poznaniu ul. Rubież 20

Uchwała Nr 686/ 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 8 października 2001r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania faksu firmy Schneider jednostce organizacyjnej Powiatu Poznańskiego.

Banery