BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 689/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 9 października 2001r.

 

w sprawie: udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Kulturalnemu Orkiestra Dęta Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A. w Swarzędzu na organizację uroczystości jubileuszowych 55-lecia działalności.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 1 ust. 4, art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego i Uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Stowarzyszeniu Kulturalnemu Orkiestra Dęta Swarzędzkich Fabryk Mebli S.A. w Swarzędzu dotację w wysokości 800zł (słownie: osiemset złotych) na organizacje uroczystości jubileuszowych 55-lecia działalności Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu.
2. Obchody odbędą się w dniu 27 października 2001 roku.

§ 2. 1. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.
2. Środki finansowe będą przekazane z puli budżetu powiatu, dział 921 (92195) - pozostała działalność w zakresie kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Pismem z dnia 17 września 2001 roku Zarząd Stowarzyszenia Kulturalnego Orkiestra Dęta w Swarzędzu wystąpił z wnioskiem o przydzielenie dotacji na zorganizowanie w dniu 27.10.2001r. jubileuszu 55-lecia Orkiestry. W czasie swej 55-letniej działalności Orkiestra osiągnęła wiele znaczących wyników zajmując czołowe miejsca na przeglądach i konkursach w kraju i za granicą.
Zespół upowszechnia kulturę wśród mieszkańców powiatu poznańskiego oraz zachęca do współpracy młodzież, która chętnie koncertuje jak i występuje w zespole tanecznym.
Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę o podjęcie uchwały o przydzieleniu kwoty dotacji w wysokości 800zł.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-22 14:37
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-28 11:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2906
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 11:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46