BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 690/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 października 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały Nr 688/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 9.10.2001 r. w sprawie przeznaczenia kwoty 1000,- zł. na organizację Dnia Edukacji Narodowej.

Uchwała Nr 691/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 października 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Uchwała Nr 692/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 października 2001 r.

w sprawie:
udzielenia ulgi czynszowej firmie Zespół Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich Konsyliarz NZOZ.

Uchwała Nr 693/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 października 2001r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka, w Kobylnicy.

Uchwała Nr 694/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 października 2001r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na wygaszenie prawa trwałego zarządu Zespołowi Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Rokietnicy.

Banery