BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 691/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 października 2001r.


w sprawie: ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości t położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zmianami /, art. 37 ust. l, art. 38 ust. l, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543/ Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Kobylnica, arkusz mapy 1, działka nr 81/2 o pow. 1515 m2 zapisanej w KW 127669 w części dotyczącej lokali użytkowych mieszczących się w budynkach położonych na powyższej nieruchomości wraz z ułamkową częścią gruntu;

§ 2. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:
1. Marek Woźniak -przewodniczący
2. Jerzy Wiktorko
3. Paweł Klimek
4. Członek Komisji Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Marek Woźniak

Uzasadnienie:
Rada Powiatu Poznańskiego uchwałą Nr XXXIV /24312001 z dnia 31 lipca 2001 r. wyraziła zgodę na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy dotyczącej lokali użytkowych mieszczących się w budynkach administracyjno-mieszkalnych posadowionych na tej nieruchomości. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, sprzedaż powyższej nieruchomości winna nastąpić w trybie przetargowym uregulowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy / Dz. U. z 1998 r. Nr 9 poz. 30/.

Członek Zarządu
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-17 13:18

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5303
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-11-28 14:29
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-22 14:43