BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 695/ 2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 października 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie adaptacji, istniejącej dokumentacji technicznej Szkoły Średniej w Stęszewie.

Uchwała Nr 696/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 października 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej szkoły średniej w Stęszewie.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął przy 3 głosach za
Uchwałę Nr 698/2001

w sprawie:
wyrażenia zgody na roboty dodatkowe w OWS w Owińskach z firmą KELLBUD. Zwiększenie zakresu wynika z otrzymania sprawdzonych i zweryfikowanych kosztorysów na roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji I etapu remontu skrzydła budynku przeznaczonego na gimnazjum specjalne. Zakres prac obejmuje zadania ujęte w uchwale 652/2001 z 27 sierpnia 2001r. w sprawie rozszerzenia zakresu remontu budynku OSW w Owińskach o dokonanie remontu części dachu. Wartość prac dodatkowych wynosi 14.074,58 zł netto.

Uchwała Nr 699/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 października 2001r.

w sprawie:
udzielenia zgody na oddanie w najem lokali mieszkalnych położonych przy ul. Poznańskiej 91 w Kobylnicy, gmina Swarzędz.

Uchwała Nr 700/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 22 października 2001r.

w sprawie:
powołania komisji ds. stypendium Rady Powiatu Poznańskiego na rok szkolny 2001/2002.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
podjął jednogłośnie
Uchwałę  Nr 701/2001

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 2.300zł na zakup instrumentu muzycznego dla orkiestry dętej ze Swarzędza z okazji 55 -lecia Orkiestry. ( ze środków przeznaczonych na edukację).

Banery