BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 702/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Sportów Zaprzęgowych Klub " WATAHA PÓŁNOCY" w Poznaniu na przeprowadzenie Zawodów Psich Zaprzęgów zaliczanych do Pucharu Polski.

Uchwała Nr 703/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" w Poznaniu na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych.

Uchwała Nr 704/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 705/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 706/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r. 

w sprawie:
odpłatnego zbycia środków trwałych i innych składników majątkowych Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Poznaniu os. Kosmonautów 110.

Uchwała Nr 707/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z przyłączeniem mediów -segment "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Uchwała Nr 708/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001r.

w sprawie:
uchylenia Uchwały Nr 689/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 22 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlanej szkoły średniej w Stęszewie.

Uchwała Nr 709/2000
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 października 2001R.

w sprawie:
nie udzielenia ulgi w opłatach czynszowych obecnym oraz potencjalnym najemcom z tytułu prowadzonych przez nich indywidualnie remontów i modernizacji w wynajętych lokalach użytkowych usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ulicy Słowackiego 8/10

Banery