BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 703/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2001r.


w sprawie: udzielenia dotacji Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" w Poznaniu na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.), art. 4, art. 42 ust. 1 i art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.), art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), uchwały Nr X/88/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań powiatu poznańskiego oraz uchwały Nr XIV/122/99 Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie ustalenia zadań priorytetowych w dziedzinie kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki z dnia 21 grudnia 1999 r. Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyznaje się Szkolnemu Związkowi Sportowemu "Wielkopolska" w Poznaniu, dotację w wysokości 13.838 zł (słownie: trzynaścietysięcyosiemsettrzydzieściosiemzłotych), na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych.
2. Mistrzostwa powiatu poznańskiego szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w zawodach sportowych odbędą się w szkołach i gminach powiatu poznańskiego, w terminie do 25 grudnia 2001 roku.

§ 2. Przekazanie środków finansowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały nastąpi na zasadach określonych w umowie, której podpisanie jest warunkiem niezbędnym uzyskania dotacji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Starostwie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
Szkolny Związek Sportowy "Wielkopolska" w Poznaniu wnioskiem z dnia 23 października 2001 roku, wystąpił o dotację na przeprowadzenie mistrzostw powiatu poznańskiego szkół w zawodach sportowych. Mistrzostwa te będą rozgrywane do 25 grudnia 2001 r. W mistrzostwach udział weźmie młodzież szkolna ze szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z 17 gmin powiatu poznańskiego, w następujących dyscyplinach sportu:
-sztafetowych biegach przełajowych -460 uczestników,
-indywidualnych biegach przełajowych -624 uczestników,
-unihokeju- 240 uczestników,
-szachach -140 uczestników,
-warcabach -60 uczestników,
-koszykówce -144 uczestników,
-siatkówce -144 uczestników,
-piłce nożnej -240 uczestników.

SZS "WIELKOPOLSKA" w ww. wniosku przedstawił szczegółową kalkulację wydatków. Całkowity koszt zadania wyniesie 13.838 zł.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.

Członek Zarządu
Marek Woźniak
 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-23 16:07

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6943
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-23 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56