BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 706/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2001r.


w sprawie: odpłatnego zbycia środków trwałych i innych składników majątkowych Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Poznaniu os. Kosmonautów 110.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późn. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1 Zarząd postanawia zbyć środki trwałe i inne składniki majątkowe wymienione enumeratywnie w załączniku stanowiących integralną część niniejszej Uchwały Stowarzyszeniu na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących z siedzibą w Poznaniu oś Kosmonautów 110.
2 Cena z tytułu sprzedaży środków trwałych i innych składników majątkowych wymienionych enumeratywnie w załączniku* została ustalona na łączną kwotę 3.490,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
3 Powyższa cena zbycia środków trwałych i innych składników majątkowych jest zgodna z ich wartością rynkową oszacowaną przez Rzeczoznawcę ds. Maszyn i Urządzeń dr inż. Marka Przybyła (Biuro Kompleksowej Obsługi Rynku Nieruchomości N-Complex Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Newtona 16b/32)

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Finansów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

drukuj ()

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-23 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2010-08-23 16:20
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-07-23 10:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-09-12 11:35

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6932
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-23 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-09 13:35