BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 707/2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 października 2001r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z przyłączeniem mediów -segment "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się: zatwierdzić wybór firmy PM PROJEKT Małgorzata Dymalska z siedzibą w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 18/28 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z przełączeniem mediów dla segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, która zaoferowała realizację zadania za cenę 21.960,00 zł. (brutto).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Samodzielnemu Stanowisku ds. Inwestycji i Remontów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej związanej z przełączeniem mediów dla segmentu "D" budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu złożono 2 oferty.

Nr oferty Nazwa Cena (brutto)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. PM PROJEKT 21.960,00

2. INVESTPLAN 26.840,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta Nr 1 uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Starosta Poznański
Ryszard Pomin

 

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-23 16:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6926
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-23 16:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44