BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 711/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 listopada 2001r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 638/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 1 3 sierpnia 2001 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu.

Uchwała Nr 712/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 listopada 2001r.

w sprawie:
udzielenia pełnomocnictwa Wicestaroście Poznańskiemu Panu Janowi Grabkowskiemu oraz Dyrektorowi DPS w Lisówkach Panu Ryszardowi Bartoszakowi do reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań finansowych wobec PFRON.

Uchwała Nr 713 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 listopada 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

Zarząd Powiatu Poznańskiego
jednogłośnie podjął
Uchwałę Nr 714/2001

w sprawie:
publikacji ogłoszeń o możliwości uzyskania dotacji z budżetu Powiatu Poznańskiego oraz możliwości składania ofert na scenariusz i realizację imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych.

Uchwała Nr 715/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 listopada 2001r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 7 277 zł na zakup elektronicznego programu - arkusze organizacyjne szkół.

Banery