BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Uchwała Nr 717/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
zatwierdzenia wniosków Komisji Konkursowej ds. stypendium Rady Powiatu.

Uchwała Nr 718 /2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 719/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Uchwała Nr 720/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzenia audiowizualnego dla Potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 721/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w  sprawie:
1. Ogłoszenia II przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż urządzeń nagłaśniających dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
2. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uchwała Nr 722/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr 723/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
wysokości dotacji dla niepublicznych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

Uchwała Nr 724/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
ustalenia projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2002

Uchwała Nr 725/2001
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie:
udzielenia dotacji Wielkopolskiemu Związkowi Szachowemu w Poznaniu na częściowe pokrycie kosztów udziału Dominika Płończaka w Turnieju Szachowym Ostatniej Szansy.

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8302
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-25 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 10:53