BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 718 /2001
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 listopada 2001r.

w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia audiowizualnego dla potrzeb Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 z póź. zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia audiowizualnego na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Administracyjnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Ryszard Pomin
Wicestarosta - Jan Grabkowski
Członek Zarządu:
- Marek Woźniak
- Jerzy Lechnerowski

uzasadnienie:
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego złożono 1 ofertę. W związku z powyższym postępowanie unieważnia się na podstawie art. 27 b ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych - wpłynęły mniej niż dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wicestarosta
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-23 10:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2010-08-24 08:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7568
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2010-08-25 08:08
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56